Anarchizmus (Modern ideológiák)

Anarchizmus

(Modern ideológiák)

(Századvég Kiadó, Budapest, 1991.)

Anarchizmus_(Modern_ideológiák)


Sorozatszerkesztő
Gyurgyák János


Készült a Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával
1500 példányban, oktatási célra


Válogatta, szerkesztette, jegyzetekkel ellátta,
a bibliográfiát összeállította és az utószót írta:
Bozóki András és Sükösd Miklós
ISSN 1215-2293
ISBN 963 7911 103


© Farkas Mária, Gáthy Vera,
Gille Zsuzsa, Horváth Géza,
Lenkei Júlia, Madzsar József, Náday Judit
Pap Mária, Papp Zoltán, Peredi Mária
1991. Hungarian translation
Felelős kiadó: Gyurgyák János,
a Századvég Kiadó főszerkesztője